Game Name 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TEZ DAY OPEN0000000000
MILAN DAY OPEN10026515015016510016500275
RAJDHANI DAY OPEN00200160025016
KALYAN OPEN6502902001600125635340385360450
TEZ DAY CLOSE0000000000
MILAN DAY CLOSE0440440440440044000440
RAJDHANI DAY CLOSE0000000000
KALYAN CLOSE0000000000
TEZ NIGHT OPEN0000000000
MILAN NIGHT OPEN0000000000
RAJDHANI NIGHT OPEN0000000000
BOMBAY OPEN0000000000
TEZ NIGHT CLOSE0000000000
MILAN NIGHT CLOSE0000000000
RAJDHANI NIGHT CLOSE0000000000
BOMBAY CLOSE0000000000