Game Name 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TEZ DAY OPEN0000500500
MILAN DAY OPEN00035201550401250
RAJDHANI DAY OPEN16001002001001605100100105
KALYAN OPEN4306738501300419480179551905852
TEZ DAY CLOSE10000001000000
MILAN DAY CLOSE021676150185036717516060
RAJDHANI DAY CLOSE030250250250030250250250
KALYAN CLOSE275103965526207356251007001315611
TEZ NIGHT OPEN0000000000
MILAN NIGHT OPEN0000000000
RAJDHANI NIGHT OPEN5210005210015210010052100
BOMBAY OPEN120301258001104560900
TEZ NIGHT CLOSE0000000000
MILAN NIGHT CLOSE0000000000
RAJDHANI NIGHT CLOSE0000000000
BOMBAY CLOSE0000000000