Game Name 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TEZ DAY OPEN0000000000
MILAN DAY OPEN0000000000
RAJDHANI DAY OPEN0000000000
KALYAN OPEN0000000000
TEZ DAY CLOSE0000000000
MILAN DAY CLOSE0000000000
RAJDHANI DAY CLOSE0000000000
KALYAN CLOSE0000000000
TEZ NIGHT OPEN0000000000
MILAN NIGHT OPEN0000000000
RAJDHANI NIGHT OPEN0000000000
BOMBAY OPEN0000000000
TEZ NIGHT CLOSE0000000000
MILAN NIGHT CLOSE0000000000
RAJDHANI NIGHT CLOSE0000000000
BOMBAY CLOSE0000000000