Game Name 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TEZ DAY OPEN253003025253003025
MILAN DAY OPEN225450600420720700030020400
RAJDHANI DAY OPEN0250251000250250
KALYAN OPEN5052707514080010459181022847405
TEZ DAY CLOSE6000502020600065062020
MILAN DAY CLOSE0140014001460151014100250310360
RAJDHANI DAY CLOSE000902000250340270
KALYAN CLOSE0000001101010
TEZ NIGHT OPEN0000000000
MILAN NIGHT OPEN0000000000
RAJDHANI NIGHT OPEN0000000000
BOMBAY OPEN0000000000
TEZ NIGHT CLOSE0000000000
MILAN NIGHT CLOSE0000000000
RAJDHANI NIGHT CLOSE0000000000
BOMBAY CLOSE0000000000